Bubnovné

Doporučené bubnovné je 200,- Kč.

Byl bych ale rád, aby cena odpovídala hodnotě, kterou si z Bubnohraní odnesete. Proto můžete dát více či méně, podle svých možností a svého uvážení.

Pro mě to bude pravdivá informace o tom, jakou hodnotu svým snažením vytvářím.

A pro vás? Třeba malá lekce štědrosti a velkorysosti…